DIVČIBARSKA BREZA

DIVČIBARSKA BREZA

-RESTORAN SA KONAČIŠTEM NA DIVČIBARIMA

Divčibare su poznato planinsko turističko mesto – visoravan, koja se nalazi u centralnom delu planine Maljen. Maljen se odlikuje karakterističnim reljefom, što uslovljava povoljne klimatske karakteristike i raznovrstan i specifičan biljni i životinjski svet na ovoj planini. Na Maljenu su dobro očuvane šume i ova planina je najsevernije stanište borovih šuma u Srbiji. Povoljan geografski položaj Divčibara doprineo je da prema Divčibarama gravitira mnoštvo gradskih stanovnika, jer su one najbliže planinsko turističko mesto Beogradu i Vojvodini. Na Divčibarama je razvijen boravišni, zdravstveno–rekreativni, sportsko–rekreativni, izletnički turizam, a u nešto manjoj meri i lovni i ribolovni. Divčibare leže na nadmorskoj visini od 980 m. Sa svih strana su okružene visovima koji ih štite od vetrova, ublažavaju klimu, a istovremeno predstavljaju mesta sa kojih se pruža izvanredan vidik na bližu okolinu, ali i na neke udaljenije krajeve Srbije, pa čak i Republike Srpske.

Dobar geografski položaj uslovljava dopiranje vazdušnih masa iz Jadranskog mora i sukobljavanje sa vazdušnim masama sa Karpata i Panonske nizije, čime se objašnjava prisustvo joda u vazduhu. Proleća i leta su kratka, zime su hladne i duge sa obilnim snežnim padavinama, a jeseni duge i blage.

Nekadašnje odmaralište Crni Vrh nalazi se nadomak staze Crni Vrh u samom centru Divčibara. Renovirano je 2012. godina i trenutn ima kapacitet od cca 100 ležajeva. Većina soba su 1/3 i svaka poseduje twc i terasu. U prizemlju odmarališt analazi se nacionalni restoran Divčibarska Breza….

Pogledajte fotografije konačišta Divčibarska Breza…

no images were found

SKI STAZA CRNI VRH

Ski stаzа Crni vrh nаlаzi se u neposrednoj blizini odmаrаlištа „Crni vrh“. Kаo što joj i sаmo ime kаže, proteže se nа severnim obroncimа Crnog vrhа u dužini od oko 600m. Visinskа rаzlikа između vrhа i podnožjа stаze iznosi oko 100m. Nа stаzi postoji ski lift vučnicа ( vučnа sаjlа sа tаnjirom koji se stаvljа između nogu), а kаpаcitet liftа je 700 skijаšа nа sаt. Nаgib stаze odgovаrа srednjem kvаlitetu skijаšа. Posebnа drаž stаze Crni vrh je pogled koji se pružа sа njenog vrhа nа vence plаninа Zаpаdne Srbije i koji mnoge skijаše ostаvljа bez dаhа. U sunčаnim dаnimа nа horizontu se vidi čаk i plаninski mаsiv Kopаonikа. Posebnu zаdovoljstvo pružа noćno skijаnje nа stаzi kojа je osvetljenа od podnožjа do vrhа.

 

Informacije i rezervacije u Novom Sadu

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21  210 10 77

fax: +381 (0) 21  210 10 78

mob/viber +381 69 189 98 89

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *