RIM 4 DANA-AVIONOM

R I M-AVIONOM
4 DANA 3 NOĆI – Avionom za 229 evra!
Paket aranžman – prevoz, transfer, smeštaj i razgledanja
Polasci: 2019.
RIM, fatalni „večni grad“ je poseban po mnogo čemu. Krasi ga bogata istorijska prošlost puna uspona i padova, zamršenih priča i još neobičnijih raspleta sa najmanjom državom na svetu gde se mnogo puta krojila sudbina sveta. Rim je grad mode, glamura, otmenosti, nasmejanih ljudi i upečatljivih prizora. Za potpuno “rimski” doživljaj obavezan je espresso, pasta i novčić za sreću bačen preko desnog ramena u Fontanu di Trevi. Zbog svoje izuzetno prijatne umereno-mediteranske klime, atraktivan je tokom cele godine…
1.DAN. putovanja (četvrtak) BEOGRAD-RIM.Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona kod šaltera ARGUS TOURS-a. Vreme poletanja aviona za Rim je u 07:35 h (let JU 530) i sletanje na rimski aerodrom je u 09:10h prema objavljenom redu letenja. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika Argus Tours-a i odlazak na panoramsko razgledanje grada: Termini, Crkva Santa Maria Madjore, Koloseum, Trg Venecija, Trg Republike,via Veneto, Kampidoljo, Trg Barberini, Crkva Sv. Petra, Tvrdjava sv. Andjela…Nakon razgledanja smeštaj u hotel (posle 15.00h prema hotelskim pravilima). U popodnevnim časovima odlazak na pešačko razgledanje grada (u trajanju oko 2.5 h): Trg Naroda, Španski trg Fontana di Trevi, Trg Navona… Individualan povratak u hotel i slobodno vreme za individualne aktivnosti.NOĆENJE.
2.DAN (petak)RIM. DORUČAK.Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Vatikanskim muzejima (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije). Izgradnja najpoznatijeg svetskog muzeja i najmanje države na svetu je započeta u vreme Pape Julija II u XVI veku i njen najlepši deo je Sikstinska Kapela. Veliki Mikelandjelo Buonaroti oslikava tavanicu motivima iz Starog zaveta a iznad Oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu, posvećenu Svetom Petru gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi još jedno čuveno Mikelandjelovo delo – Pijeta. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve, koji je osmislio i svojim skulpturama ukrasio, kontraverzni Bernini. Slobodno vreme. NOĆENJE.
3.DAN (subota) RIM. DORUČAK.Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Antički Rim koji uključuje obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima : Koloseum – najveći rimski amfiteatar, brežuljak Palatino i Forum – simbol antičkog Rima. Odlazak je peške ili metroom, povratak individualan. NOĆENJE.
4.DAN (nedelja) RIM -BEOGRAD. DORUČAK.Slobodno vreme u Rimu ili fakultativna poseta Tivoliju, istorijskom gradu u oblasti Lacio najpoznatijem po Villi d’Este – palati sa očaravajućim baštama, fontama i ruševinama srednjevekovne Ville Adriana. Sastanak sa predstavnikom i organizovan transfer do aerodroma. Predviđeno poletanje aviona (let JU 535) za Beograd je u 20.40 h.Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «NikolaTesla» je oko 22.05 h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.
Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period:  2015.
Hotel 3* *** 1/2 N/D  229 evra!!!

Hotel period: 2015.
Hotel 3* *** 1/2 N/D  249 evra!!!

Hotel period: 25 jun 2015.
Hotel 3* *** 1/2 N/D  269 evra!!!
OPISI HOTELA
RIM: Hoteli 3* u centru grada. Hotel Siracusa 3*, Hotel Floridia 3*, Hotel Lazio 3*, Hotel Regio 3* (iz lanca hotela SEBRAELI ) ili Hotel Repubblica 3*, Hotel Porta Maggiore 3*, hotel Madison 3*,Centar 1, 2, 3 – 3* (Hotelski kompleks koji se sastoji se iz tri zgrade koje se nalaze jedna do druge), Principe di Piemonte 3*, Paris 3*.U slučaju neophodnosti zamene smeštaja koji je definisan programom putovanja, organizator će obezbediti smeštaj na istoj lokaciji iste ili više kategorije, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta hotela i perioda boravka. Gostima je na raspolaganju restoran gde se poslužuje doručak. Sobe su opremljene TWC-om iTV-om.Doručak je kontinentalni.
Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela sa 3*, a tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene Ugovor o putovanju i preuzmu novi sa tačno navedenim imenom hotela.
www.sebraeli.net
www.hotelrepubblicarome.com
www.hotelmadisonrome.com
www.hotelportamaggiore.it
www.centerhotelrome.com
www.hotelparisroma.com.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica Komercijalne banke isključivo u agenciji Argus Tours, ili 109€ po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rateprilikom rezervacije- čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA : Avio-prevoz na relaciji Beograd-Rim-Beograd, transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika ) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri zvezdice na bazi 3 noćenja sa doručkom, razgledanja prema programu putovanja i troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Medjunarodno putno osiguranje, sve avio takse 57.20€- (16.5 € taksa Bgd aerodroma, 36.42€ taksa aerodroma Fiumicini, 3.30€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije) i YQ taksa koja trenutno iznosi 40€ ( Aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama), deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, obaveznu gradsku komunalnu
taksu za Rim i (okolinu) – (koja će stupiti na snagu 01.09.2014.) za hotele sa 4* – 6 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* – 4 € dnevno po osobi, – plaća se na recepciji hotela,individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera San Marino Viaggi E Vacanze) Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 400 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
POPUSTI ZA DECU: Na UPIT. Doplata za 1/1 sobu radi se iskljucivo na upit i iznosi 90€.
CENA FAKULTATIVNIH IZLETA.Vatikanski muzeji – 40 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta. Rezervacija uključuje ulaznicu, uslugu autorizovanog vodiča i slušalice). Dolazak do muzeja je gradskim prevozom u sopstvenoj organizaciji. Antički Rim – 35 € , Tivoli – 55 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika i neophodan je minimum od 15 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
NAPOMENE:Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana
VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela sa 3*, a tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene Ugovor o putovanju i preuzmu novi sa tačno navedenim imenom hotela.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.
Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS
DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija
ul. Železnička br. 46
21000 Novi Sad
Telefoni:
tel: +381 (0) 21 210 10 77
fax: +381 (0) 21 210 10 78
office@deustravel.rs
www.deustravel.rs

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.