DVORCI BAVARSKE!

M I N H E N &  BAVARSKI  DVORCI
5 DANA – AUTOBUSOM za 149€
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja. Polazak iz Novog Sada!
Postoji toliko toga što krasi bavarsku prestonicu kraljevski smeštenu na obalama reke Isar, zaštićenu obroncima Alpi: od rojalističke i neo – socijalističke važne istorijske prošlosti do modernog grada koji danas čuva dela Ticijana i Rubena; tu je smešten BMW-ov muzej kao jedan od primeraka neprikosnovenog germanskog perfekcionizma, nadaleko čuven Oktoberfest i veseli bavarci u „Dirndl” i „Lederhosen“ nacionalnim nošnjama, bajkoviti dvorci eksentričnog kralja u okolini i nadasve, neverovatan osećaj slobode življenja…

Program putovanja
1.DAN (četvrtak) BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA – DVORAC HERRENCHIEMSEE
Sastanak grupe u 17.30 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predviđeno vreme polaska je u 18.00 časova. Noćna vožnja preko Mađarske i Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (petak) DVORAC HERRENCHIEMSEE – MÜNCHEN.Dolazak na jezero Chimsee – „bavarsko more“ gde se ukrcavamo na brodić u mestu Prien i nakon kraće vožnje stižemo
do Herreninsela. Obilazak kraljevskog dvorca – izgrađenom po ugledu na Versaj u čast francuskog kralja Luja XIV,poznatog I kao “kralj sunca”. Nakon razgledanja dvorca sa velikom dvoranom ogledala I vrta, povratak brodićem i
nastavak vožnje prema Minhenu. Smeštaj u hotel I ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (subota) MÜNCHEN – DVORAC NYMPHENBURG – MÜNCHEN DORUČAK. Nakon doručka, odlazak na panoramsko razgledanje bavarske prestonice: dvorac Nymphenburg (ulazak u dvorac uz doplatu) – nekadašnja letnja rezidencija bavarskih vladara, Königplatz – Hofgarten – Prinzregentenstrasse –Ludwigstrasse-Maximilianeum – obala reke Isar – Marienplatz – Rathaus – Residenz – katedrala Frauenkirche. Ostatak popodneva slobodan za individualna razgledanja i šoping u glavnoj trgovačkoj ulicic Kaufringerstrasse, a mi Vam predlažemo da posetite jednu od najstarijih i i najpoznatijih galerija Pinakotheka sa preko 800 umetničkih dela.
NOĆENJE.
4.DAN (nedelja) MÜNCHEN – SCHWANGAU – GRASWANG – GARMISCH-PARTENKIRCHEN – SUBOTICA – NOVI SAD DORUČAK. Odjava iz hotela i obilazak najlepših bavarskih dvoraca: Neuschwanstein – kreacija lucidnog kralja Ludwiga II i Diznijeva inspiracija za bajku o »uspavanoj lepotici« – Hohenscwangau (bez ulaska) koji je izgradio kralj Maximillian II,otac Ludwiga II -Linderhof u Graswangu– najmanji i jedini završen dvorac za kratkotrajnog života Ludwiga II. Čarobni svet Linderhofa uključuje dvoranu ogledala, mavarske paviljone, terase i vodopade jednog od najpoznatijih vrtova 19.veka, Venerinu pećinu i fontanu. Nakon obilaska dvoraca, poseta šarmantnom Garmisch-Partenkirchenu, kraća šetnja gradom i slobodno vreme za osveženje i fotografisanje do polaska za Srbiju (oko 18.00 časova). Noćnja vožnja preko
Austrije i Mađarske …
5.DAN (ponedeljak) BEOGRAD.… Dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima (oko 06.00h), u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLASCI HOTEL:
Garni Hotel Erber 3*** 149€
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60.Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496 Polisa osiguranja od odgovornosti iz delatnosti Uniqa osiguranja br. 6-67395
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 60 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre
početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena
aražmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečneudobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sadoručkom (samoposlužni tzv. švedski sto – samoposluživanje) u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim
ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodneprocene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultativnih izleta, rezervacija i ulaznica
koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 500 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vamna raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć (Uniqa osiguranja)
DODATNE DOPLATE: ULAZNICE ZA DVORCE HERRENCHIEMSEE 10€, DVORCI NEUSCHWANSTEIN & LINDERHOF 30€, POVRATNA BRODSKA KARTA DO HERRENINSELA 7€, DVORAC NYMPHENBURG 7€.Za obilaske dvoraca Neuschweinstein i Linderhof(kombi karta) je neophodno prijavljivanje prilikom rezervacije aranžmana, a uplata se vrši predstavniku Argus Tours-a
na licu mesta. (Objavljene cene su po osobi, prema raspoloživom cenovniku na dan izlaska programa i podložne su promenama.Minimalan broj zainteresovanih putnika za realizaciju navedenih cena izleta je 20, a u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator
izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate);Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner.POPUSTI ZA DECU U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE: Jedno dete do 12 godina starosti u sobi sa dvepunoplatežne osobe ostvaruje popust od 20€. DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 60€.
OPISI HOTELA:
Garni Hotel Erber 3*** Hauptstr. 16, D-85737 Ismaning
Hotel se nalazi u Ismaningu i sa centrom Minhena ( Karlsplatz, Marienplatz, Isartor) ga povezuje direktna veza S-Bahnom broj 8, stanica Ismaning je udaljena oko 600 m od hotela. Sve sobe su sa TWC, kablovskom TV. Gostima hotela je na raspolaganju restoran gde se služi doručak. www.hotel-erber.de Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5
dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:
goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode
računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih
programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas
molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se
sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje
prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost
da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili
tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora
između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani
putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta
Argus Tours ne može imati uticaja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u
zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Važno obaveštenje – Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na

 

no images were found

Informacije i rezervacije u Novom Sadu:

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21 210 10 77

fax: +381 (0) 21 210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *