ISTANBUL NOVA GODINA!

NOVA GODINA 2016.!!!

I S T A N B U L 4 DANA AVIONOM od 179 €
Paket aranžman – prevoz, transfer i smeštaj!
POLAZAK: 31. decembar 2015. od 179 €
1.DAN –putovanje 31.12 BEOGRAD-ISTANBUL Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera ARGUS TOURS-a (broj 713). Let kompanijom Turkish Airlines TK 1082 za Istanbul u 09.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Istanbul na aerodrom Ataturk u 12.15h .Organizovan transfer i smeštaj u hotel. Fakultativni izlet- panoramsko dvočasovno razgledanje Evropskog dela grada ili slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. Fakultativni odlazak na DOČEK NOVE GODINE. NOĆENJE…

2.DAN ISTANBUL 01.01 DORUČAK. Fakultativno krstarenje BOSFOROM sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. Mogućnost fakultativne posete NOĆNOM LOKALU, sa večerom, pićem i trbušnim plesom. (repriza novogodišnje noći) .NOĆENJE.
3.DAN ISTANBUL 02.01. DORUČAK. Fakultativni poludnevni obilazak lokaliteta Plave džamije, Antičkog-hipodroma, Aja Sofije, Topkapi dvorca – muzeja. Sveobuhvatan izlet najvažnjih spomenika Carigrada. Nestvarna crkva (a sada muzej) Aja Sofija zavrsena 537.n.e., Plava dzamija (Dzamija Sultan Ahmeta, remek delo osmanlijske arhitekture) i Topkapi palata (rezidencija sultana iz vremena vrhunca moći Osmanlija) su ono što ćete obići u pratnji vodiča!Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. NOĆENJE.
4. DAN –putovanje 03.01.ISTANBUL-BEOGRAD. DORUČAK. Odjava iz hotela. Fakultativni izlet Pierre Loti-prelepi vidikovac koji je bio omiljeno mesto pisca Pierre Lotija, sa posetom muzeju Sv.Hora kao i deo Teodosojevih zidina ili slobodno vreme do polaska na aerodrom. Organizovan transfer do aerodroma. Poletanje aviona TK 1083 za Beograd u 18.40h i očekivano vreme sletanja na aerodrom Nikola Tesla oko 19.20h (u zavisnosti od reda letenja avio kompanije). Kraj programa.
CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U € PO OSOBI
Hotel 3* za 179 €
doplata za jednokrevetenu sobu iznosi 50 €
Hotel 4* za 209 €
doplata za jednokrevetenu sobu iznosi 65€
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 100 € po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Važno obaveštenje – Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 150 dana (5 meseci)od dana ulaska na teritoriju Turske.
Fakultativni izleti: Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija ,Aja Sofija)- 50 €; krstarenje Bosforom-25 €,panoramsko razgledanje evropskog dela grada-10 €, fakultativni izlet Pierre Loti -25 € ,doček Nove godine kao i repriza novogodišnje noći biće organizovana na brodu ili u nacionalnom restoranu čija će cena biti naknadno objavljena. Organizator izleta (ino partnera – ILOS travel) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).
Hoteli sa 3* se nalazi u starom delu Istanbula, ili u novom delu Istanbula na Taksimu.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om i TV-om. Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto(po turskim standardima).Tačno ime hotela znaće se najkasnije 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela.Putnici će biti smešteni u jedan od navedenih hotela sa 3* YALTA,SABENA,SULTAN,GRAND ONS,KECIK,GRAND TAHIR,EYFEL,GRAND EMIN,EMIN,ANT,GOZDE,THE PORT OF ISTANBUL,MINT ili BUYUK PARIS.
Hoteli sa 4* se nalaze u starom delu Istanbula, u blizini St.Sofije,Velikog Bazara,Topkapija ili u novom delu Istanbula na Taksimu.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om i TV-om. Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto(po turskim standardima).Tačno ime hotela znaće se najkasnije 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jedan od navedenih hotela sa 4* BUYUK SAHINLER, MOMENTO,KLAS,GRAND UNAL ,BEKDAS ili EURO PLAZA .POPUSTI ZA DECU do 11.99 godina: Na UPIT
Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na UPIT!
NAPOMENA :Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina!
ARANŽMAN OBUHVATA : Avio-prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd redovnom linijom avio kompanije Turkish Airlines,autobuski transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Istanbulu, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri ili četiri zvezdice na bazi 3 noćenja sa doručkom, i troškove organizacije putovanja. Asistenciju lokalnog predstavnika na srpsko-hrvatskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje,individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera Ilos travela), avio takse 34.6 €-(16.94 eur taksa Bgd aerodroma,13.38 eur taksa IST aerodroma,3.30 eur bezbednosna taksa Bgd aerodroma,0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije) i YR taksa 72 eur – aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva.Ukupan iznos za sve avio takse iznosi trenutno 106.6 eur koji se plaća u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama). Deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu.Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 400 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134  Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
NAPOMENA Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije ,a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu(dostaviti fotokopiju prve strane pasoša).U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici!!!***Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours***
Aranžman je rađen na bazi minimum 20 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.
Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.
Informacije i rezervacije u Novom Sadu:

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21 210 10 77

fax: +381 (0) 21 210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *