TOSKANA 12.02.2017. Dan državnosti!

T O S K A N A  za  139 €
Dan drzavnosti-u pripremi!
Sa posetom Ferari, Firenzi, Bolonji i fakultativno Siena i San Gimignano
6 DANA – 3 NOĆI / AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Firenze
Polazak : 12. Februar, 2017.
1.DAN putovanje (Četvrtak ): BEOGRAD – CALENZANO . Sastanak grupe u 19.30 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predvidjeno vreme polaska autobusa je u 20.00 časova. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja…

2.DAN putovanje (Petak): FERARA – CALENZANO (mesto u okolini Firenze)- Dolazak u Feraru – (grad čuven po izuzetno vrednom i dobro očuvanom istorijskom jezgru koji je danas pod zaštitom UNESKO-a). Panoramski obilazak grada gde ćete videti najimpresivniju gradjevinu Castello Estense -dvorac porodice d’Este. Dvorac sa četiri tornja nalazi se u samom centru grada, na istoimenom trgu. Slobodno vreme i oko 12.00 h predvidjen polazak za Calenzano. Dolazak u Calenzano i smeštaj u hotel posle 15.00 h (po hotelskim pravilima). Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (Subota): CALENZANO (mesto u okolini Firenze)- FIRENZA- CALENZANO (mesto u okolini Firenze)- DORUČAK. Celodnevni izlet za Firenzu. Razgledanje grada – pešačka tura (Palazzo Medici, Duomo e Battistero, Santissima Annunziata, Biblioteca Nazionale, Santa Croce, Casa di Dante…) Slobodno vreme za individualno upoznavanje prestonice renesanse. Povratak u Calenzano u popodnevnim satima ili fakultativan odlazak u Greve-Chanti, obilazak gradića, mogućnost posete Castello of Verazzano ili Machiavelijev muzej sa kantinom odličnih Toskanskih vina. NOĆENJE.
4.DAN (Nedelja): CALENZANO (mesto u okolini Firenze)- SIENA- SAN GIMIGNANO– CALENZANO (mesto u okolini Firenze). DORUČAK. Celodnevni fakultativni izlet “upoznavanje” Toskane. Avanturu počinjemo sa obilaskom Siene, rodnog mesta Sv. Katarine. Razgledanje grada: San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio.. Put nastavljamo dalje do živopisnog San Gimignana, poznatog po svojim brojnim srednjevekovnim tornjevima. Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama tog prekrasnog gradića smeštenog u pokrajini Chianti poznatoj po istoimenom vinu. Povratak u Calenzano u večernjim satima. NOĆENJE.
5.DAN putovanje (Ponedeljak): CALENZANO (mesto u okolini Firenze) – BOLONJA – BEOGRAD. DORUČAK. Odjava iz hotela i polazak za Bolonju-jedan od najzanimljivijih i najlepših gradova. Jedini na svetu čiji je centar istorijski grad,grad kolonada, veličanstvenih palata, duge akademske tradicije. Panoramski obilazak Trg Madjore, Fontana Netuno, bazilika San Petronio, tornjevi Asineli I Garizenda,… Slobodno vreme do polaska za Srbiju (oko 16.00h). Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
6. DAN putovanja (Utorak ): BEOGRAD. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI
HOTEL POLAZAK 12. februar 2017. u pripremi!
Hotel 3*** 139 €
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 60 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60
Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496
Polisa osiguranja od odgovornosti iz delatnosti Uniqa osiguranja br. 6-61633
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Calenzanu , obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja,.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, оbaveznu gradsku komunalnu taksu za – za hotele sa 4* – 2 eur dnevno po osobi, a za hotele sa 2* i 3* – 1.5 eur dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze  – Via 3 Settembre,99 (Admiral Point Center) – Repubblica di San Marino.
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
OSIGURANJE: Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 600 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
Rezervacija jednokrevetnih soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 65€ .
NAPOMENA : Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika, na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,…… ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
CENA FAKULTATIVNIH IZLETA: Izlet u Greve-Chanti – 25 €, Izlet za Sienu i San Gimignano 20 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila,a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Zbog saobraćajnih propisa u Montecatini-ju, ne postoji mogućnost da autobus dodje do samog hotela pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ovaj program ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
OPIS HOTELA:
Hotel Albatros 3* ili Hotel Delta Florence 4 * – nalaze se u mestu Calenzano koje je na oko 15 km udaljen od Firenze. U sklopu hotela nalaze se restoran i bar. Sve sobe su opremljene TWC-om , TV-om . Doručak je kontinentalni. www.florentiahotels.it , www.deltaflorence.com
Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno usmeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela . Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *