VENECIJA NOVA GODINA 2017.!!!

Nova Godina 2017.!!! U pripremi!
V E N E C I J A za 39 evra!!!
sa posetom Trstu…

Paket aranžman – prevoz i razgledanja

3 DANA – AUTOBUSOM, BEZ NOCENJA

Polazak: 30. Decembar 2016.
1.DAN putovanje (utorak 30.12.2016.): BEOGRAD – TRST. Sastanak grupe u 20.30 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predvidjeno vreme polaska autobusa je u 21.00 čas. Noćna vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora…

2.DAN (sreda 31.12): TRST – VENECIJA. Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Odlazak na informativnorazgledanje grada – pešačka tura: Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona,Trg ujedinjenja Italije… i slobodno vreme za individualne aktivnosti. Po dogovoru sa vodičem polazak i nastavak puta do Punta Sabione. Oko 15.00 h polazak za Veneciju i ukrcavanje na brod. Kraća vožnja brodićem do venecijanske rive (uz doplatu) i po iskrcavanju šetnja gradom (u zavisnosti od vremenskih uslova): Trg Svetog Marka, Bazilika, Duždeva Palata, most Rialto, most Uzdisaja… Slobodno vreme za individualna razgledanja, a u večernjim satima individualni doček na venecijanskom trgu uz vatromet u ponoć. SREĆNA NOVA GODINA!!!! Posle ponoći, sastanak grupe sa vodičem na venecijanskoj rivi i nastavak vožnje prema Srbiji. Noćna vožnja preko Slovenije I Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora I carinskih formalnosti.

3. DAN putovanja (cetvrtak 01.01.) BEOGRAD.Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 14.00. časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima. Kraj programa.

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Period: 30.12. do 01.01.2017.
VENECIJA-Nova Godina  39 evra!

nema raspoloživih kapacitetado 2 raspoloživa mestaviše od 2 raspoloživa mesta
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana prilikom rezervacije, gotovinski, platnim karticama, čekovima gradjana- bez kamate ili na osnovu profakture, koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, razgledanja prema programu putovanja, usluge vodiča – pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATAIndividualne troškove, međunarodno putno osiguranje, prevoz brodom za Veneciju (15 €),troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze – Via 3 Settembre, 99 (Admiral Point Center) – Repubblica di San Marino.

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 300 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST.

NAPOMENA : Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika ( 01. Januar ), na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,…… ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Fakultativni izleti: prevoz brodom za Veneciju (15 €), kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta (ino partnera – San Marino Viaggi e Vacanze ) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

NAPOMENE U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Za ovaj program ne postoji mogucnost koriscenja sopstvenog prevoza.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade.

NAPOMENA: Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours , kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje

o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Informacije i rezervacije u Novom Sadu

DEUS TRAVEL D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

 

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21  210 10 77

fax: +381 (0) 21  210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.