BRATISLAVA NOVA GODINA!!!

Nova Godina 2017.!!!

U PRIPREMI!!!

B R A T I S L A V A 

sa posetom Beču i Brnu
4 DANA 2 NOĆI – AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja

POLAZAK: 

Bratislava je slovačka prestonica burne i interesantne prošlosti. Zbog svoje centralne pozicije i neposredne blizine Austrije, Mađarske i Češke, bila je svedok krunisanja mnogih kraljeva a gradu posebnost daje mešavina germanskih, mađarskih, čeških i jevrejskih uticaja. Od Beča je udaljena oko 80km, od Brna oko 135 km i odličan je izbor za doček Nove godne zbog sjajne atmosfere na ulicama i trgovima, ali i mnogobrojnih restorana, kafića i klubova. Srećno u Novoj!!!

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN putovanja  : BEOGRAD – BEČ. Sastanak grupe u 22.30 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predviđeno vremepolaska u 23.00 časa.Noćna vožnja preko Novog Sada i Subotice prema Austriji sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.

2.DAN : BEČ – BRATISLAVA. Po dolasku u austrijsku prestonicu, panoramsko razgledanje grada autobusom:Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg…Kraće slobodno vreme i nastavak putovanja prema Bratislavi. Smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

3.DAN:BRATISLAVA – BEČ – BRATISLAVA. DORUČAK. Nakon doručka, sastanak grupe sa vodičem i panoramsko razgledanje slovačke prestonice:Bratislavski dvorac, palata Grašalković, katedrala Sv. Martina, Stari trg, Biskupska palata, Reduta, Narodno Pozorište, Staro mesto sa starom gradskom većnicom…U večernjim satima individualni doček na ulicama i trgovima Bratislave ili u Beču (fakultativno). SREĆNA NOVA GODINA! Individualan povratak u hotel a za goste koji se odluče za doček u Beču je organizovan povratak oko 02.00h posle ponoći. NOĆENJE.

4.DAN :BRATISLAVA – BRNO – BRATISLAVA – BEOGRAD. DORUČAK. Odjava iz hotelai slobodan dan u Bratislavi za individualna razgledanja a mi vam preporučujemo fakultativni izlet u Brno, staru inajveći grad češke Moravske: prošetajte parkom Špilberk, uživajte u lepoti katedrala i probajte autentično pivo Starobrno. Slobodno vreme do povratka u Bratislavu kada je oko 15.00h planiran polazak za Srbiju. Dnevno-noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 
PREMIUM 4**** Bratislava 1/2 N/D 

Hotel PREMIUM 4**** se nalazi u Bratislavi , u mirnom okruženju u blizini Samsung Arena Hokej stadijuma. Do istorijskog srca grada se stiže tramvajem, a stanica se nalazi na oko 200m od hotela. Do šoping centar Polus i prirodnog jezera Kučajda se stiže za oko 20 minuta hoda. Sve sobe su sa TWC, kablovskom TV. Gostima hotela su na raspolaganju restoran, lobi bar. Tursko kupatilo, finsku saunu, whirpul i masaže je moguće koristiti uz doplatu. Doručak je kontinentalnog tipa. www.hotel-premium.sk

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJACelokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 35 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u hotelu Premium 3*** u Bratislavi u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem,obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU,te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),troškovefakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 400 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja, Milutina Milankovića 134, Beograd)

FAKULTATIVNI IZLETI: BEČ 10€ poludnevni izlet BRNO 15€ koji obuhvataju organizovan prevoz i pratnju vodiča. Minimalan broj prijavljenih za izlete je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

REZERVACIJA JEDNOKREVETNIH SOBA SE RADI ISKLJUČIVO NA UPIT I DOPLATA IZNOSI 60€ .

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Hvala na razumevanju.Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Informacije i rezervacije u Novom Sadu:

DEUS TRAVEL  D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni:

tel:  +381 (0) 21 210 10 77

fax: +381 (0) 21 210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.